Usługi geologiczne

Geologia inżynierska i geotechnika

 • terenowe i laboratoryjne badania podłoża gruntowego dla budynków mieszkalnych i przemysłowych, budowli ziemnych, linii kolejowych, nawierzchni drogowych, infrastruktury podziemnej (kanalizacja, wodociągi itp.),
 • wszelkiego rodzaju dokumentacje formalne dla rozpoznania warunków gruntowo – wodnych i posadowienia obiektów budowalnych – projekty robót i dokumentacje geologiczno – inżynierskie, opinie geotechniczne, dokumentacje badań podłoża gruntowego, projekty geotechniczne,
 • obsługa geotechniczna inwestycji.

Dla realizacji tematów wykonujemy m. in. :

 • wiercenia ręczne oraz mechaniczne,
 • sondowania dynamiczne DPL, DPM i DPH,
 • sondowania statyczne CPT,
 • badania powierzchniowe przy użyciu płyty statycznej (VSS) lub dynamicznej (VD).

Hydrogeologia

 • projekty robót geologicznych i dokumentacje geologiczne na wykonanie odwiertów w celu wykorzystania ciepła ziemi,
 • opinie i ekspertyzy hydrogeologiczne (np. dla instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków),
 • operaty wodnoprawne,
 • wykonywanie piezometrów i monitorowanie poziomu wód podziemnych,
 • pobieranie wód podziemnych do badań laboratoryjnych.

Ochrona środowiska

 • badania i ocena stanu środowiska gruntowo-wodnego pod kątem zanieczyszczenia,
 • monitoring jakości wód podziemnych.

 

znajdz-na-fajesie

Chcesz być na bieżąco? Odwiedź nasz profilu na Google Plus!